§ 1. - Dopłaty z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.

Monitor Polski

M.P.1957.68.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1957 r.
§  1.
Dopłaty z budżetu do pasz sprzedawanych przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym ustala się w wysokości podanej w załączniku do zarządzenia.