Zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.

Monitor Polski

M.P.1958.18.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 lutego 1958 r.
w sprawie zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.

Na podstawie § 2 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie cen skupu zbóż z państwowych gospodarstw rolnych zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość dopłat z budżetu do pasz sprzedawanych w czasie od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. określa załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym (Monitor Polski Nr 68, poz. 415) ze zmianami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Wymienione w załączniku nr 1 zmiany wysokości dopłat z budżetu obowiązują:
1)
w zakresie dopłat określonych pod lp. 1 - w czasie od dnia 1 sierpnia 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r.,
2)
w zakresie dopłaty określonej pod lp. 2 - w czasie od dnia 9 listopada 1957 r. do dnia 14 listopada 1957 r.,
3)
w zakresie dopłat określonych pod lp. 3 - w czasie od dnia 15 listopada 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r.
Dopłaty z budżetu do pasz sprzedawanych przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym ustala się, począwszy od dnia 1 stycznia 1958 r., w wysokości podanej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1957 r. z uwzględnieniem terminów wymienionych w §§ 1 i 2.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZMIANY WYSOKOŚCI DOPŁAT DO PASZ SPRZEDAWANYCH PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWOM ROLNYM W CZASIE OD DNIA 1 SIERPNIA 1957 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 1957 R.

Lp.Wyszczególnienie paszDopłata za 100 kg w złotych
1.V. Śruty z roślin oleistych.
Śruta arachidowa3940
Śruta sezamowa5100
Śruta bawełniana1700
VI. Mączki zwierzęce i z ryb.
Mączka z krwi suszona15000
Mączka z krwi utylizowana15000
Mączka ze skwarek niesłona:
I klasy17840
II klasy14160
Mączka ze skwarek słona:
I klasy16000
II klasy12320
Mączka mięsno-kostna niesłona:
I klasy17840
II klasy14160
Mączka mięsno-kostna słona:
I klasy16000
II klasy12320
Mączka rybna niesłona:
I klasy22300
II klasy13100
Mączka rybna słona:
I klasy13100
II klasy8500
Mączka kostna odklejana2512
VIII. Inne pasze.
Kiełki słodowe1900
Młoto suszone5360
Płatki ziemniaczane5180
2.II. Otręby i Śruty.
Otręby pszenne grube3740
3.II. Otręby i Śruty.
Otręby żytnie I klasy2140
Otręby pszenne grube980
Otręby pszenne drobne1480
IV. Mieszanki pasz treściwych.
Mieszanka B1200
Mieszanka T1900
Mieszanka MBek1320

ZAŁĄCZNIK  2

DOPŁATA DO PASZ SPRZEDAWANYCH PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWOM ROLNYM W ROKU 1958

Lp.Wyszczególnienie paszDopłata za 100 kg w złotych
I. Zboża pastewne.
1.Owies pastewny3000
2.Jęczmień pastewny3000
3.Mieszanka zbóż kłosowych3000
II. Otręby i śruty.
1.Śruta zbożowa2000
2.Otręby żytnie3060
3.Otręby pszenne grube2820
4.Otręby pszenne drobne3320
5.Otręby jęczmienne2600
III. Mieszanki pasz treściwych.
1.Mieszanka "B"3040
2.Mieszanka "T"2820
3.Mieszanka "MBek"3160
4.Mieszanka "D" i "DZiel"4300
5.Mieszanka "DK" i "DKZiel"4760
IV. Śruty z roślin oleistych.
1.Śruta rzepakowa3400
2.Śruta słonecznikowa bez łuski5100
3.Śruta kokosowa i z ziaren palmowych4420
4.Śruta lniana6260
5.Śruta sojowa5100
6.Śruta arachidowa3940
7.Śruta sezamowa5100
8.Śruta bawełniana1700
V. Mączki zwierzęce i rybne.
1.Mączka z krwi suszona i utylizowana15000
2.Mączka ze skwarek i mięsno-kostna niesłona:
I klasy17840
II klasy14160
3.Mączka ze skwarek i mięsno-kostna słona:
I klasy16000
II klasy12320
4.Mączka rybna niesłona:
I klasy22300
II klasy13100
5.Mączka rybna słona:
I klasy13100
II klasy8500