Official Gazette

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2021.174 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2021.170 t.j. | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

M.P.2021.167 | komunikat z dnia 10 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2021.166 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.165 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.164 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.163 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.162 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2021.161 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.160 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.159 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.158 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.157 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.155 | komunikat z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.154 | komunikat z dnia 8 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.153 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.152 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.151 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.150 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.149 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.148 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.147 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2021.146 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.145 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.144 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.143 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.142 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.141 | postanowienie z dnia 6 października 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.140 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.139 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Kwota bazowa w 2020 r.

M.P.2021.138 | komunikat z dnia 9 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r.

M.P.2021.137 | komunikat z dnia 9 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r.

M.P.2021.136 | komunikat z dnia 9 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r.

M.P.2021.135 | komunikat z dnia 9 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.134 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

M.P.2021.133 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2021.132 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.131 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

M.P.2021.128 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2021.127 | komunikat z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2021.124 | uchwała z dnia 13 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2020 r.

M.P.2021.123 | komunikat z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2021.121 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

M.P.2021.117 t.j. | zarządzenie z dnia 30 września 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.116 | komunikat z dnia 25 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.115 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Indonezja-Polska. Umowa o transporcie lotniczym dotycząca regularnej komunikacji lotniczej. Dżakarta.1991.12.13.

M.P.2021.111 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Grupy Ładosia.

M.P.2021.110 | uchwała z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego.

M.P.2021.109 | uchwała z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2020 r.

M.P.2021.106 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Mjanma-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1977.06.15.

M.P.2021.104 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 1977 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.

M.P.2021.102 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.99 | ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2021.98 | ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2021.97 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

M.P.2021.96 | uchwała z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1976.10.04.

M.P.2021.93 | umowa z dnia 4 października 1976 r. | Akt obowiązujący

Wietnam-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1976.09.11.

M.P.2021.91 | umowa międzynarodowa z dnia 11 września 1976 r. | Akt obowiązujący

Zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

M.P.2021.90 | uchwała z dnia 13 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2021.89 | komunikat z dnia 13 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.88 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2021.87 | postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.86 | postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.85 | postanowienie z dnia 26 listopada 2020 r. | Akt indywidualny