Monitor Polski

Nadanie orderu.

M.P.2021.462 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.461 | postanowienie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.460 | postanowienie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.459 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.458 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.457 | postanowienie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

M.P.2021.456 | komunikat z dnia 11 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.455 | postanowienie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.454 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.453 | postanowienie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.452 | postanowienie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.451 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024.

M.P.2021.450 | uchwała z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2021.448 | komunikat z dnia 13 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

M.P.2021.446 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.445 | postanowienie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.444 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.443 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.442 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.441 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r.

M.P.2021.440 | komunikat z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Przeznaczenie składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji.

M.P.2021.437 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r.

M.P.2021.436 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

M.P.2021.435 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2021.434 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.432 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.431 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.430 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.429 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.428 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.427 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.426 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.425 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.424 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.423 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

M.P.2021.418 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2021.416 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.415 | komunikat z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2021.413 | postanowienie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2021.412 | postanowienie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.411 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.410 | postanowienie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2021.408 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.405 | postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.404 | postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.403 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.2021.402 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.401 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.400 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.399 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.398 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.397 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.396 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.395 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.394 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

M.P.2021.393 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2021.392 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.390 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.389 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wsparcie i wyrównanie szans osób w spektrum autyzmu.

M.P.2021.388 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2021.386 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.385 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.381 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie uznania dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

M.P.2021.380 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wsparcie i wyrównanie szans osób w spektrum autyzmu.

M.P.2021.379 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.378 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej.

M.P.2021.376 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.374 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2021.373 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny