Official Gazette

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2006 r.

M.P.2006.67.694 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

M.P.2006.67.693 | obwieszczenie z dnia 26 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.67.692 | obwieszczenie z dnia 15 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2006.67.691 | obwieszczenie z dnia 15 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

M.P.2006.67.690 | zarządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2006.67.689 | zarządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.67.688 | postanowienie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.67.687 | postanowienie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.67.686 | postanowienie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.67.685 | postanowienie z dnia 22 września 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.67.684 | postanowienie z dnia 22 września 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.67.683 | postanowienie z dnia 14 września 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.67.682 | postanowienie z dnia 8 września 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.67.681 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/06.

M.P.2006.66.680 | wyrok z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.66.679 | obwieszczenie z dnia 15 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.2006.64.672 | obwieszczenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2006.64.670 | zarządzenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.64.669 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.64.668 | postanowienie z dnia 11 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.64.667 | postanowienie z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.64.666 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.64.665 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.64.664 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2006.64.663 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Stanisława Sośnierza.

M.P.2006.64.662 | postanowienie z dnia 19 września 2006 r. | Akt indywidualny

Trzydziesta rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników.

M.P.2006.64.661 | uchwała z dnia 14 września 2006 r. | Akt nienormatywny

40. rocznica śmierci generała Tadeusza Komorowskiego "Bora".

M.P.2006.64.660 | uchwała z dnia 8 września 2006 r. | Akt nienormatywny

5. rocznica zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku.

M.P.2006.64.659 | uchwała z dnia 8 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Strategia Regulacyjna 2006-2007 na rynku telekomunikacyjnym.

M.P.2006.65.674 | obwieszczenie z dnia 1 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

M.P.2006.62.652 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2006.62.651 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.62.650 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.62.649 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.62.648 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.62.647 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.62.646 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2006.62.645 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2006.63.658 | obwieszczenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego.

M.P.2006.63.657 | zarządzenie z dnia 15 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Rady Rynku Kapitałowego.

M.P.2006.61.643 | zarządzenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2006 r.

M.P.2006.60.639 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.60.638 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.60.637 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.60.634 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2006.59.631 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Kijów.2005.03.04.

M.P.2006.59.628 | umowa międzynarodowa z dnia 4 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

M.P.2006.59.626 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa o utworzeniu i działalności instytutów kultury. Warszawa.2005.09.30.

M.P.2006.59.624 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2006.58.621 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2006.58.620 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa.

M.P.2006.58.619 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.58.618 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.58.617 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.58.616 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2006.58.615 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2006.58.614 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2006.58.613 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.58.612 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 675. rocznicy Zjazdu w Chęcinach.

M.P.2006.58.611 | uchwała z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2006.57.610 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2006.57.609 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.57.607 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

M.P.2006.57.606 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.2006.57.605 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny