Official Gazette

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2006.90.956 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.90.955 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.90.954 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2006.90.953 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007.

M.P.2006.90.952 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007.

M.P.2006.90.951 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2006.90.948 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2006.90.947 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

"Krajowy plan gospodarki odpadami 2010".

M.P.2006.90.946 | uchwała z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób. Warszawa.1998.07.13.

M.P.2006.90.940 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lipca 1998 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

M.P.2006.90.936 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.

M.P.2006.90.935 | uchwała z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

60. rocznica śmierci gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" ostatniego dowódcy Armii Krajowej.

M.P.2006.90.934 | uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Ostatnie wydarzenia w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralność terytorialna Gruzji.

M.P.2006.90.933 | uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Józefa Lipińskiego.

M.P.2006.90.931 | uchwała z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartalne 2007 r.

M.P.2006.89.928 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2006.89.927 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2006.89.926 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji.

M.P.2006.89.925 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

M.P.2006.89.924 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

M.P.2006.89.923 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jacka Wojciechowicza.

M.P.2006.89.922 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Przyspieszenie prac nad zawarciem umowy społecznej "Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog".

M.P.2006.89.920 | apel z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.89.919 | uchwała z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.89.918 | uchwała z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego.

M.P.2006.89.917 | uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.

M.P.2006.89.916 | uchwała z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2006.88.914 | uchwała z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Graniczne kwoty przychodu dla 2006 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2006.87.913 | komunikat z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2006 r.

M.P.2006.87.910 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2006 r.

M.P.2006.87.909 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.87.908 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami.

M.P.2006.87.907 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2006.87.905 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.87.904 | postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.87.903 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.902 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.901 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.900 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.899 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.898 | postanowienie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2006.87.897 | postanowienie z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.87.896 | postanowienie z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2006.87.895 | postanowienie z dnia 11 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2006.87.894 | postanowienie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.893 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.87.892 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy.

M.P.2006.87.891 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.

M.P.2006.87.890 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie.

M.P.2006.87.889 | postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2006.87.888 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu.

M.P.2006.87.887 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jana Kazimierza Zubowskiego.

M.P.2006.87.886 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Mariana Podrazy.

M.P.2006.87.885 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Makarego Maniury.

M.P.2006.87.884 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz.

M.P.2006.87.883 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Romana Czepe.

M.P.2006.87.882 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba".

M.P.2006.87.881 | uchwała z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wyjaśnienia do Taryfy celnej.

M.P.2006.86.880 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.878 | postanowienie z dnia 6 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.877 | postanowienie z dnia 6 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.876 | postanowienie z dnia 2 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.86.875 | postanowienie z dnia 29 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2006.86.874 | postanowienie z dnia 27 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2006.86.873 | postanowienie z dnia 25 września 2006 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2006.85.871 | komunikat z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2007.

M.P.2006.85.868 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.85.867 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny