Official Gazette

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

M.P.2010.39.547 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.39.546 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.39.545 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2010.39.543 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2010.39.538 | postanowienie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2010.39.537 | postanowienie z dnia 12 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.38.535 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.38.534 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.38.533 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.38.532 | ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.38.531 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.38.525 | uchwała z dnia 6 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2009 r.

M.P.2010.37.520 | obwieszczenie z dnia 11 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Aktualizacji Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2010.37.519 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2010.37.518 | postanowienie z dnia 4 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie.

M.P.2010.37.516 | postanowienie z dnia 4 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Ukraina-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Warszawa.2008.03.14.

M.P.2010.36.511 | umowa międzynarodowa z dnia 14 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zakon Maltański-Polska. Umowa o współpracy. Warszawa.2007.05.14.

M.P.2010.36.507 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny. Jerozolima.2006.09.11.

M.P.2010.36.505 | umowa międzynarodowa z dnia 11 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.

M.P.2010.36.502 | oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Umowa o Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Bretton Woods 1944.07.22.

M.P.2010.36.501 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1944 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.35.500 | komunikat z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2010.35.499 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2010.35.498 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generała, generała broni, admirała floty, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2010.35.497 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie zastępcy Prokuratora Generalnego.

M.P.2010.35.496 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie zastępcy Prokuratora Generalnego.

M.P.2010.35.495 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego.

M.P.2010.35.494 | postanowienie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2010.35.493 | postanowienie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2010.35.492 | postanowienie z dnia 24 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

M.P.2010.35.491 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.

M.P.2010.35.490 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

M.P.2010.35.489 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego.

M.P.2010.35.488 | uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

150. rocznica urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

M.P.2010.35.487 | uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci króla Kazimierza Wielkiego w 700. rocznicę Jego urodzin.

M.P.2010.35.485 | uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.33.483 | komunikat z dnia 29 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2010.33.482 | komunikat z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2010.33.480 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie.

M.P.2010.33.475 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

M.P.2010.33.474 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2010.33.473 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.

M.P.2010.33.472 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2010.33.471 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy.

M.P.2010.33.470 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Wojtasa.

M.P.2010.33.469 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wiesława Wody.

M.P.2010.33.468 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Arkadiusza Czesława Rybickiego.

M.P.2010.33.467 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Aleksandry Krystyny Natalli-Świat.

M.P.2010.33.466 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Grażyny Gęsickiej.

M.P.2010.33.465 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.

M.P.2010.32.464 | komunikat z dnia 12 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.31.462 | postanowienie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.31.461 | postanowienie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.31.460 | postanowienie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.31.459 | postanowienie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.31.458 | postanowienie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.31.457 | postanowienie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt indywidualny