§ 2. - Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.76.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1930 r.
§  2.
Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia uskutecznia się na podstawie kwitów wywozowych, wystawianych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na mocy zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.