Zm.: przepisy wykonawcze do rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Monitor Polski

M.P.1930.44.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 1930 r.