Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisanym w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 maja 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, poprzez podpisanie.

Program został podpisany w Gdyni dnia 1 czerwca 2017 r. na podstawie art. 15 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r. 1

Zgodnie z art. 17 ust. 1 programu wszedł on w życie z dniem podpisania.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. poz. 2449.