Nowość Art. 44. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.776 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  44. 

(uchylony).