Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lutego 1938 r.
w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Znosi się stanowisko sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.