§ 2. - Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.