Zniesienie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenie... - Dz.U.1965.2.6 - OpenLEX

Zniesienie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenie Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.2.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 grudnia 1964 r.
w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 5 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) oraz art. 5 § 2 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75) zarządza się, co następuje:
Znosi się Ośrodek Zamiejscowy Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
(uchylony).
Tracą moc:
1)
§ 1 lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich (Dz. U. Nr 36, poz. 154);
2)
§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze (Dz. U. Nr 51, poz. 249).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 1965 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 10 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.73.13.95) z dniem 1 lipca 1973 r.