Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.531

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 29 lipca 1920 r.
w sprawie zniesienia cła w złocie od tkanin jedwabnych.

Na zasadzie art. 14 Rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej (Dz. Ustaw № 51 z 1920 r., poz. 314) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Z zawartej w Rozporządzeniu Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie (Dz. Ustaw № 19 z 1920 r., poz. 98) listy towarów, obłożonych cłem w efektywnym złocie, wykreśla się:

poz.

195 p. 1.

Jedwabne: tkaniny, chustki tkane, fulary (oprócz wymienionych w poz. 198), wstążki, taśmy, tiul, tkaniny wschodnie, aksamit, plusz i szenila.

"

196

Fulary jedwabne, drukowane po utkaniu i chustki.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".