Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 20 lutego 1920 r.
w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie. *

Na zasadzie art. 14 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu z dn. 4 listopada 1919 r. o Taryfie celnej, Dziennik Ustaw 1919, № 95, poz. 510, zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Cło od poniżej wymienionych zagranicznych towarów musi być uiszczane wyłącznie monetą złotą, według postanowień zawartych w art. 2 i 3:

Poz. 14 p. 2 Trufle świeże i suszone oraz grzyby w occie, oliwie i słonej wodzie, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

Poz. 15 p. 1 Wanilja i szafran.

Poz. 27 p. 1 Arak. rum, koniak, śliwowica i inne wódki, wszelkiej mocy likiery i nalewki:

a) w beczkach i beczułkach łącznie z ich wagą:

b) w butelkach również likiery, nalewki, ekstrakty, w opakowaniach wszelkiego rodzaju, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

Poz. 28 p. 2 Wina w butelkach:

b) musujące, łącznie z wagą butelek.

Poz. 35 Sery:

p. 1 wykwintne w opakowaniu detalicznem: drewnianem, ołowianem, blaszanem i t. p. z wagą bezpośredniego opakowania.

Poz. 37 p. 5 Kawior.

Poz. 38 Ostrygi, raki, homary, krewetki, ślimaki i t. p. świeże, solone, marynowane również w opakowaniu hermetycznem brutto.

Poz. 61 p. 5 Meble miękkie całkowicie obite (wytapicerowane) płótnem, tkaninami, skórą i t. p.

Poz. 67 p. 1 Kamienie szlachetne (brylanty, djamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy); perły prawdziwe.

Poz. 67 p, 2 Inne kamienie do ozdoby prawdziwe i sztuczne; korale prawdziwe, również na sznurkach, w wiązkach i rzeźbione.

Poz. 76 p. 3 Wyroby z porcelany i biskwitu dla ozdoby mieszkań jako to: wazy, statuetki i t. p. przedmioty z malowidłami, złoceniami i ozdobami z miedzi i miedzianych stopów; kwiaty sztuczne porcelanowe również fajansowe i t. p.; naśladownictwa roślin i ich części lub wyroby z nich jako to: wianki, bukiety i t. p., również z dodatkami z innych materjałów.

Poz. 119 p. 1 Bielidło, róż, puder, środki do farbowania włosów, trociczki, pomady kosmetyczne i kosmetyki oddzielnie nie-wymienione, bez alkoholu; łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

p. 2 Wyroby perfumeryjne i kosmetyczne, zawierające alkohol: perfumy, wody pachnące (kwiatowe), woda kolońska, elixiry, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

Poz. 148 p. 2 a) Wyroby ze złota oprócz oddzielnie wymienionych.

b) Wyroby ze złota lub platyny z prawdziwemi lub sztucznemi kamieniami, perłami i t. p. p. 3a) Wyroby ze srebra, również pozłacane, oprócz oddzielnie wymienionych,

b) Wyroby ze srebra, również pozłacane z prawdziwemi lub sztucznerni kamieniami, perłami i t. p.

p. 5 (uchylony).

Poz. 158 p. 3 Wyroby nożownicze, wymienione w pp. 1 i 2 tej pozycji, pozłacane i posrebrzane, lub w oprawie pozłacanej, posrebrzanej, platerowanej, z szyldkretu, perłowej masy, kości słoniowej i mamutowej, albo z ozdobami z tych rnateljałów, również z ozdobami ze złota i srebra.

Poz. 159 p. 2 Broń palna i pneumatyczna wraz z przyborami, o wadze sztuki:

a) do 1,25 kg. (włącznie)

b) powyżej 1,25 kg.

Poz. 169 p. 1 c) Wstęgi kinematograficzne:

I. Wyświetlone pozytywy;

II. Wyświetlone negatywy.

Poz. 177 p. 3 c) Karty do gry.

Poz. 195 p. 1 Jedwabne: tkaniny, chustki tkane, fulary (oprócz wymienionych w poz. 198), wstążki, taśmy, tiul, tkaniny wschodnie, aksamit, plusz i szenila.

Poz. 196 Fulary jedwabne, drukowane po utkaniu i chustki.

Poz. 201 Tkaniny, chustki i szarfy w rodzaju kaszmirowych, z osnową wełnianą i wątkiem różnobarwnym wełnianym albo różnobarwnym wełnianym i jedwabnym, również z domieszką bawełny; kaszmiry prawdziwe i francuskie.

Poz. 203 Kobierce wełniane wszelkie.

Poz. 207 p. 1 Koronki i wyroby koronkowe; niezszyte hafty i tkaniny haftowane (oprócz wymienionych w p. 2).

a) jedwabne, z szychu, złota i srebra;
b) wyszywane jedwabiem, szychem, złotem i srebrem.

p. 2 Tkaniny i tiul nie węższe od 70 cm. haftowane z jednego brzegu, o szerokości haftu najwyżej do 4 cm:

a) haftowane jedwabiem, złotem i srebrem opłacają cło według jakości tkaniny z dodatkiem 25%.

Poz. 213 p. 1 Przyrządzone pióra i skórki ptasie z piórami (z ptaków szlachetnych i zwykłych gatunków); pióropusze i tkaniny z piórami; łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

Poz. 213 p. 2 Kwiaty sztuczne i ich części z przędzy i tkanin, również z dodatkiem innych materjałów; sztuczne rośliny do ozdoby z dodatkiem kosztownych materjałów; łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.

p. 3 Sztuczne rośliny do ozdoby bez dodatków z kosztownych materjałów; kwiaty sztuczne z częściami roślin naturalnych.

Poz. 215 Wyroby galanteryjne i toaletowe, oddzielnie niewymienione, w całości lub rozebrane:

p. 1 Kosztowne: część składową których stanowi jedwab, perłowa masa, korale, szyldkret, kość słoniowa, emalja, bursztyn, imitacje drogich kamieni i t. p. kosztowne materjały, chociażby z dodatkiem pozłacanych lub posrebrzanych metali i stopów; wyroby oddzielnie niewymienione z perłowej masy, szyldkretu, kości słoniowej i bursztynu.

Art.  2.

Przypadające od towarów w art. 1 wymienionych cła będą urzędy celne przyjmowały w monetach złotych, wyszczególnionych w poniższej tabeli według ustanowionej w niej wartości:

Nazwa Państwa

Nazwa monety złotej

Waga monety w gramach

Wartość w markach polskich za jedną szt.

Marek

fen.

Niemcy

20

marek

7,96

20

-

10

"

3,98

10

-

5

"

1,99

5

-

Austro - Węgry

20

koron

6,775

17

-

10

"

3,387

8

50

4

dukaty

13,96

38

40

1

dukat

3,49

9

60

8

guldenów

6,45

16

20

4

guldeny

3,23

8

10

Rosja

15

rubli

12,90

32

40

10

"

8,60

21

60

7,5

"

6,45

16

20

5

"

4,30

10

80

Francja

Belgja

Włochy Szwajcarja Bułgarja Rumunja

Grecja

Serbja

Hiszpanja

100

frank., względnie lirów, lewów, drachm, lei, dinarów, pezetów

32,26

81

-

50

"

16,13

40

50

20

"

6,45

16

20

10

"

3,23

8

10

5

"

1,61

4

05

Wielka Brytanja

5

funt.

szterl.

(5

Soverejgn)

39,94

102

15

2

"

"

2

15,98

40

86

1

"

"

1

7,99

20

43

0,5

"

"

0,5

3,99

10

22

1

Guinea

8,39

21

42

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

20

dolarów

33,43

84

-

10

"

16,72

42

-

5

"

8,36

21

-

2,5

"

4,18

10

50

1

"

1,67

4

20

Holandja

10

guldenów

6,72

17

-

Danja

Szwecja Norwegja

20

koron

8,96

22

40

10

"

4,48

11

20

5

"

2,24

5

60

Portugalja

1

corea

(10

milreis)

17,74

45

40

0,5

"

(5

")

8,87

22

70

1/5

"

(2

")

3,55

9

08

1/10

"

(1

")

1,77

4

54

Turcja

500

piastrów

(5

funt)

36,08

90

-

250

"

18,04

45

-

100

"

7,21

18

-

50

"

3,60

9

-

25

"

1,80

4

50

Monety złote winny mieć wagą normalną. Starte, nadpiłowane, obcięte i t. p. monety są wykluczone od przyjęcia.

Art.  3.

Stronie przysługuje prawo wpłacania należności celnych także w walucie bankowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, licząc ją w wartości dolarów złotych, ustanowionej w art. 2.

Art.  4.

Przypadającą resztę, wypłacać będą urzędy celne jedynie w walucie polskiej, doliczając do niej według postanowień § 16 przepisu wykonawczego do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. agio obowiązujące w chwili wypłaty.

Art.  5.

Zwroty nadpłat, tudzież zwroty cła za towary, wywiezione z powrotem za granicę Państwa, lub zwroty, uskuteczniane z jakiegokolwiek innego tytułu, będą wypłacane jedynie w walucie polskiej, z doliczeniem obowiązującego w chwili wypłaty agia (art. 4).

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1920 r.

* Z dniem 23 czerwca 1921 r. nin. rozporządzenie traci moc co do towarów, opłacających cło w złocie, zgodnie z paragrafem 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz.U.21.46.284).
1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1920 r. (Dz.U.20.79.531) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1920 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 20 września 1920 r. (Dz.U.20.95.629) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 1920 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 5 października 1920 r. (Dz.U.20.105.693) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 1920 r.