Art. 52. - Znaki towarowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.14.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1963 r.
Art.  52.
1.
W związku z ochroną znaków towarowych są pobierane opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe, płatne w oznaczonych terminach przez cały czas ochrony.
2.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustali przedmioty i wysokość opłat oraz terminy ich płatności i zasady przywracania tych terminów.