Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1923.69.541 - OpenLEX

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.69.541

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1923 r.
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatku od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) zarządza się co następuje:
Unormowaną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 34, poz. 224) opłatę akcyzową od drożdży prasowanych produkcji krajowej podnosi się z kwoty 3.000 na 5.000 mk. od 1 kg. wagi, a od drożdży prasowanych sprowadzanych z zagranicy z kwoty 3.000 na 6.000 mk. od 1 kg. wagi.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.