Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1923.34.224 - OpenLEX

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.34.224

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1923 roku
w przedmiocie zmian w postanowieniach opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41. poz. 248), oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) zarządza się co następuje:
Unormowaną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 50, poz. 307), którego ważność rozszerzono rozporządzeniem Rady Ministrów z d. 22 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z roku 1922 r. z poz. 9) na obszar b. dzielnicy pruskiej, tudzież w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 98, poz. 904) oraz rozporządzeniu Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 20 lutego 1923 r. (Dz. U. Śląs. № 11, poz. 72) opłatę akcyzową od drożdży prasowanych podnosi się z kwoty 240 na 3.000 marek od 1 kg. wagi.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.