§ 4. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.55.325

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.
§  4.
Tracą moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 40, poz. 231),
2)
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 6, poz. 37).