§ 1. - Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.231

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.
§  1. 1
(uchylony).
1 § 1 uchylony przez § 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1989 r. (Dz.U.89.55.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.