Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 stycznia 1920 r.
w sprawie zmian cen listów przewozowych i druków w Małopolsce i na Śląsku.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw Nr 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

Austrjacko-węgierska i bośniacko-hercegowińska kolejowa taryfa towarowa, część I, dział B z 1 stycznia 1918.

Z dniem 1-go lutego 1920 podwyższa się ceny listów przewozowych i druków wymienionych w rozdziale D. 2. a. A, b, c i d (strony 137 i 139) powyższej taryfy w następujący sposób:

Strona 137
2.a.A(1)αzK.0.01naK.0.50
β""0.11""0.60
γ""0.31""0.80
δ""1.21""1.70
(2)α""0.12""1.10
""119.00""1100.00
β""0.32""1.30
""319.00""1300.00
γ""1.22""2.20
""1219.00""2200.00
Strona 139
b)(1)""2.00""20.00
(2)""0.04""0.40
c)(1)""0.02""0.50
(2)""0.40""2.00
(3)""0.10""2.00
d)(1)""0.20""1.00
(3)""0.40""2.00