Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 marca 1920 r.
o zmianie oceny formularzy listów przewozowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Na 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 Kwietnia 1919 r. (Monitor Polski N° 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, znosząc równocześnie rozporządzenie z dnia 26 stycznia r. b., ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej K» 7 z dnia 31 stycznia r. b. pod poz. 51, zarządzam co następuje:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE.
I. Tymczasowa Taryfa Towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi okręgów Warszawskiego, Radomskiego i Wileńskiego z dnia 1 listopada igrę r.

Z dniem 15 marca 1920 r. podwyższa się cena formularzy listów przewozowych, wymienionych w części II, rozdział C, IIa) (str. 32) powyższej taryfy, z 0,50 mk. na 1 mk.

II. Austriacko-węgierska i bośniacko-hercegowińska taryf a towarowa, część I, dział B z 1 stycznia 1918 r.

Z dniem 15 marca 1920 r. podwyższa się cena formularzy listów przewozowych, wymienionych w rozdziale D. 2a. A. (str. 137) powyższej taryfy:

pod1)a)z0,50kor.na1.00kor.
"ß)"0.60""1.10"
"γ"0.80""1.30"
""0.70""2.20"
pod2)"1.10""2.10"oraz
"1100.-""2100 -"
"βz1.30""2.30"oraz
"1300.-""2300.-"
"γz2.20""3.20"oraz
"2200.-""3200.-"

Warszawa, dn. 6 marca 1920 r.