Zmiana wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych. - Dz.U.1926.61.368 - OpenLEX

Zmiana wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.61.368

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 czerwca 1926 r.
o zmianie wzoru monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Na podstawie art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie tekstu rozporządzenia o systemie monetarnym (Dz. U. R. P. № 37 poz. 401) zarządza się co następuje:
Monety złote wartości 10 i 20 złotych, których wybicie przewiduje art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego, ustala się według wzorów, których wizerunki w graficznej reprodukcji podane są, jako załączniki do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się wzory monet złotych wartości 10 i 20 złotych, ustalone w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 r. o ustaleniu wzorów monet (Dz. U. R. P. № 45 poz. 476).

ZAŁĄCZNIK 

Wzory monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Wzór № 1. Strona główna monety złotej wartości 20 złotych.

Wzór № 2. Strona główna monety złotej wartości 10 złotych.

Wzór № 3. Strona odwrotna monet złotych wartości 10 i 20 złotych.

Wzór № 1.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór № 2.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór № 3.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................