Ustalenie wzorów monet.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.45.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 maja 1924 r.
o ustaleniu wzorów monet.

Na podstawie art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. r. 1924 № 37, poz. 401) zarządza się co następuje:
Monety złote, srebrne, niklowe i bronzowe, których wybijanie przewiduje artykuł 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 37, poz. 401) ustalam według wzorów, wizerunki których w graficznej reprodukcji podane są jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

Wzory monet złotych, srebrnych, niklowych i bronzowych oraz ich średnice:

Wzór № 1. Strona główna monety złotej wartości 100 złotych. Średnica 35 mm.

Wzór № 2. Strona główna monety złotej wartości 50 złotych. Średnica 28 mm.

Wzór № 3. Strona główna monety złotej wartości 20 złotych. Średnica 21 mm.

Wzór № 4. Strona główna monety złotej wartości 10 złotych. Średnica 19 mm.

Wzór № 5. Strona odwrotna monet złotych wartości 100, 50, 20 i 10 złotych.

Wzór № 6. Strona główna monety srebrnej wartości 5 złotych. Średnica 37 mm.

Wzór № 7. Strona główna monety srebrnej wartości 2 złotych. Średnica 27 mm.

Wzór № 8. Strona główna monety srebrnej wartości 1 złotego. Średnica 23 mm.

Wzór № 9. Strona odwrotna monet srebrnych wartości 5, 2 i 1 złotego.

Wzór № 10. Strona główna monet niklowych wartości 50 groszy. Średnica 23 mm.

Wzór № 11. Strona główna monet niklowych wartości 20 groszy. Średnica 20 mm.

Wzór № 12. Strona główna monet niklowych wartości 10 groszy. Średnica 17,6 mm.

Wzór № 13. Strona odwrotna monet niklowych wartości 50, 20 i 10 groszy oraz monet bronzowych wartości 1, 2 i 5 groszy.

Wzór № 14. Strona główna monet bronzowych wartości 5 groszy. Średnica 20 mm.

Wzór № 15. Strona główna monet bronzowych wartości 2 groszy. Średnica 17,6 mm.

Wzór № 16. Strona główna monet bronzowych wartości 1 grosza. Średnica 14,7 mm.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Z dniem 15 maja 1925 r. uchyla się wzór monety wartości 5 złotych. Zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1925 r. (Dz.U.25.49.337).