Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany właściwości terytorialnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Znosi się sądy okręgowe w Częstochowie i Łowiczu.
§  2. 1 Włącza się. do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Warszawie gminy powiatu sochaczewskiego: Iłów, Młodzieszyn, Tułowice, Głusk, Kampinos, Łazy, Chodaków, Rybno, Szymanów, Kozłów Biskupi oraz miasto Sochaczew; gminy powiatu łowickiego: Kompinę, Jeziorko, Bolimów, Nieborów, Bąków, Bielawy, Dąbkowice, Łyszkowice, Lubianków, i miasto Łowicz oraz gminy powiatu skierniewickiego: Skierniewkę, Korabiewice, Kowiesy, Grzymkowice, Doleck, Dębową Górę, Głuchów, Słupię i miasto Skierniewice; wyłącza się zaś gminy powiatu płońskiego: Błędówko, Załuski i gminę Zegrze powiatu pułtuskiego z osadą Serockiem.
§  3. Włącza się do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Płocku gminy powiatu płońskiego: Błędówko, Załuski, Pomiechowo oraz miasto Zakroczym.
§  4. Włącza się do właściwości terytorialnej sądu okręgowego w Mławie gminę Zegrze powiatu pułtuskiego z osadą Serockiem.
§  5. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Kielcach gminy powiatu miechowskiego: Wawrzeńczyce, Gruszów, Igołomję, Wierzbno, Kowale, Proszowice, Koniusze, Klimontów, Pałecznicę, Łętkowice, Niedźwiedź, Luborzyce, Michałowice, Iwanowice, Słomniki, Kacice, Miechów, Rzerzuśnię, Tczycę, Wielko-Zagórze, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Nieszków i miasto Miechów; gminy powiatu olkuskiego: Kroczyce, Kidów, Pilicę, Żarnowiec, Wolbrom. Ogrodzieniec, Jangrot, Skałę (Minogę), Sułoszowę, Cianowice, Rabsztyn, Bolesław, Sławków i miasta: Olkusz i Wolbrom.
§  6. Włącza cię do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Łodzi gminy powiślu łaskiego: Dąbrowę Widawską, Wygiełzów, Chociw, Dzbanki i Dąbrowę Rusiecką. Wyłącza się zaś gminy powiatu brzezińskiego: Łaznów, Będków, Ciosny, Łazisko i miasto Tomaszów Rawski.
§  7. Włącza się do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Piotrkowie gminy powiatu rawskiego: Boguszyce, Żelechlin, Budziszewice, Lubochnię, Rzeczycę, Czerniewice, Gortatowice, Górę, Lubanię, Regnów, Starąwieś, Marjanów, Wałowice oraz miasto Rawę; gminy powiatu częstochowskiego: Wancerzów, Rędziny, Mykanów, Miedźno, Popów, Lipie, Krzepice, Kuźniczkę, Opatów, Panki, Przystajń, Węgłowice, Kamyk, Grabówkę, Dzbów, Rększowice, Hutę-Starą, Kamienicę Polską, Olsztyn, Potok-Złoty, Przyrów oraz miasto Częstochowę i osady Kłobuck i Krzepice; gminy powiatu brzezińskiego: Łaznów, Będków, Ciosny, Łazisko i miasto Tomaszów Rawski.

Wyłącza się zaś gminy powiatu łaskiego: Dąbrowę Widawską, Wygiełzów, Chociw, Dzbanki i Dąbrowę Rusiecką.

§  8. Włącza się do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Sosnowcu, gminy powiatu miechowskiego: Wawrzeńczyce, Gruszów, Igołomję, Wierzbno, Kowale, Proszowice, Koniuszę, Klimontów, Pałecznicę, Łętkowice, Niedźwiedź, Luborzyce, Michałowice, Iwanowice, Słomniki, Kacice, Miechów, Rzeżuśnię, Tczycę, Wielko-Zagórze, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Nieszków i miasto Miechów; gminy powiatu olkuskiego: Kroczyce, Kidów, Pilicę, Żarnowiec, Wolbrom, Ogrodzieniec, Jangrot, Skałę (Minogę), Sułoszowę, Cianowice, Rabsztyn, Bolesław, Sławków i miasta: Olkusz i Wolbrom.
§  9. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu apelacyjnego w Lublinie sąd okręgowy w Piotrkowie i włącza się do właściwości terytorjalnej sądu apelacyjnego w Warszawie.
§  10. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 kwietnie 1922 roku.
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego. (Dz.U.22.40.344) z dniem 1 czerwca 1922 r.