Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.40.344

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1922 r.

OBWIESZCZENIE
w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 1921 roku w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego (Dz. U. R. P. r. 1922 № 1, poz. 2).

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 1921 roku w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego (Dz. U. R. P. № 1, poz. 2) w §§ 2 f 3 wyrazy: "Pomiechowo oraz miasto Zakroczym" winny być skreślone.