Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.27.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 marca 1937 r.
o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Nowogródku.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) zarządzam co następuje;
§  1. Siedzibę urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Słonimie przenosi się do Baranowicz i nadaje się temu urzędowi nazwę: "Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych, w Baranowiczach".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1937 r.