§ 10. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1927 r.
§  10.
We wszystkich ustawach i rozporządzeniach wyrazy "złoty frank", "równowartość złotego franka", "złoty równy frankowi złotemu" i "złoty polski" zastępuje się wyrazem "złoty".