Zamknięcie sprzedaży obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej w sumie 50.000.000 złotych oraz ustalenie planu umorzenia dla tej... - Dz.U.1924.83.798 - OpenLEX

Zamknięcie sprzedaży obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej w sumie 50.000.000 złotych oraz ustalenie planu umorzenia dla tej sumy i sposób obliczania wypłat z tytułu tej pożyczki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.83.798

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM KOLEI
z dnia 17 września 1924 r.
o zamknięciu sprzedaży obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej w sumie 50.000.000 złotych oraz o ustaleniu planu umorzenia dla tej sumy i sposobu obliczania wypłat z tytułu tej pożyczki.

Na podstawie § 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji I-ej 10% pożyczki kolejowej (Dz. U. R. P. № 5, poz. 40), §§ 9, 10 i 14 p. b. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351), oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. № 36, poz. 385), zarządza się co następuje:
Sprzedaż obligacji Serji I-ej 10% pożyczki kolejowej zostaje zamknięta.
Ustala się sumę wypuszczonych obligacji Serii I-ej 10% pożyczki kolejowej, wynoszącą 50.000.000 złotych wartości imiennej i dla tej sumy ustala się załączony plan umorzenia.
Ustala się sposób obliczenia kursu złotego przy wypłatach za ubiegłe kupony i umorzone obligacje Serji I-ej 10% pożyczki kolejowej przez określenie wartości złotego, jako równej wartości dziewięciu trzydziestych pierwszych czyści grama czystego złota, według kursu, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty zgodnie z obwieszczeniem Ministra Skarbu, wydanem na podstawie § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. № 36, poz. 385); w tych jednakowoż wypadkach, gdy z dokonanego na tej podstawie przeradiowania przypada do wypłaty kwota mniejsza, niż imienna wartość podlegających zapłacie obligacji i kuponów - wypłaca się sumę, równą tej imiennej wartości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia Serji I-ej 10% Pożyczki Kolejowej dla sumy 50.000.000 złotych.

RataTermin płatności ratyPozostaje do umorzenia przed zapłaceniem ratyPozostałość z zeszłego półrocza łącznie z 5%Rata złotych 4.012.129,36 zwiększona o pozostałość z zeszłego półrocza oprocentowaną na 5%Z raty złotych 4.012.129,36 zwiększonej o oprocentowaną pozostałość z - zeszłego półrocza:Pozostało do umorzenia po zapłaceniu ratyPozostałość na następne półrocze oprocentowana na 5%
Procent od kapitału -nieumorzonegoPozostało do umorzenia.Podlega umorzeniu na sumęPozostało na następne półrocze
złotychzłotychgr.złotychgr.złotychzłotychgr.złotychziotychgr.złotychzłotychgr.
11 sierpnia 1924 r.50.000.000--4.012.129362.500.0001.512.129351.510.0002.1293648.490.0002.23583
21 lutego 1925 r.48.490.0002.235834.014.365192.424.5001.589.865191.585.0004.8551946.905.0005.10845
31 sierpnia 1925 r.46.905.0005.108454.017.237812.345.2501.671.987811.670.0001.9878145.235.0002.08720
41 lutego 1926 r.45.235.0002.087204.014.216562.261.7501.752.466DO1.750.0002.4665643.485.0002.58989
51 sierpnia 1926 r.43.485.0002.589894.014.719252.174.2501.840.469251.840.0004692541 41.645.00049271
61 lutego 1927 r.41.645.000492714.012.622072.082.2501.930.372071.930.0003720739.715.00039067
71 sierpnia 1927 r.39.715.000390674.012.520031.985.7502.026.770032.025.0001.7700337.690.0001.85853
81 lutego 1928 r.37.690.0001.858534.013.987891.884.5002.129.487892.125.0004.4878935.565.0004.71228
91 sierpnia 1928 r.35.565.0004.712284.016.841641.778.2502.238.591642.235.0003.5916433.330.0003.77122
101 lutego 1929 r.33.330.0003.771224.015.900581.666.5002.349.400582.345.0004.4005830.985.0004.62061
111 sierpnia 1929 r.30.985.0004.620614.016.749971.549.2502.467.499972.465.0002.4999728.520.0002.52497
121 lutego 1930 r.28.520.0002.624974.014.754331.426.0002.588.754332.585.0003.7543325.935.0003.94205
131 sierpnia 1930 r.25.935.0003.942054.016.071411.296.7502.719.321412.715.0004.3214123.220.0004.53748
141 lutego 1931 r.23.220.0004.537484.016.666841.161.0002.855.666842.855.0006668420.365.00070018
151 sierpnia 1931 r.20.365.000700184.012.829541.018.2502.994.579542.990.0004.5795417.375.0004.80852
161 lutego 1932 r.17.375.0004.808524.016.93788868.7503.143.187883.145.0003.1878814.230.0003.34727
171 sierpnia 1932 r.14.230.0003.347274.015.47663711.5003.303.976633.300.0003.9766310.930.0004.17546
181 lutego 1933 r.10.930.0004.175464.016.30482546.5003.469.804823.465.0004.804827.465.0005.04506
191 sierpnia 1933 r.7.465.0005.045064.017.17442373.2503.643.924'423.640.0003.924423.825.0004.12064
201 lutego 1934 r.3.825.0004.120644.016.25000191.2503.825.000003.825.000-----
50.000.000