Art. 16. - Zmiana ustroju pieniężnego. - Dz.U.1927.97.855 - OpenLEX

Art. 16. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.97.855

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.
Art.  16. 6

(uchylony).

6 Art. 16 uchylony przez art. 29 pkt b) dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. (Dz.U.49.45.332) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 6 sierpnia 1949 r.