Art. 39. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.694

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  39. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., z wyjątkiem:

1)
art. 16 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.;
2)
art. 1 pkt 1 lit. a, art. 2 pkt 6 i 7, art. 6, art. 7, art. 12 pkt 4, art. 15, art. 16 pkt 1-3, art. 17, art. 32-34 ł art. 38, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 18, który wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia;
4)
art. 4, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
5)
art. 1 pkt 2, 12, pkt 15 lit. a, pkt 16-19, 31, 35-46 i 56, art. 3, art. 10, art. 21, art. 25-27 ł art. 30, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
6) 7
 art. 1 pkt 53, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.;
7) 8
 art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r..
7 Art. 39 pkt 6:

- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2313) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.

8 Art. 39 pkt 7:

- zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

- zmieniony przez art. 13 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.