Art. 13. - Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2707

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, 1642, 2313 i 2427) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 28:
a)
w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami

"31 stycznia 2024 r.",

b)
w ust. 3 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami

"31 stycznia 2024 r.",

c)
w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami

"31 stycznia 2024 r.";

2)
w art. 39:
a)
w pkt 6 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami

"1 lutego 2024 r.",

b)
w pkt 7 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami

"1 stycznia 2024 r.".