Art. 15. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 15. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  15.  3

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1)
art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.;
2)
art. 6 i art. 14a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3 Art. 15 zmieniony przez art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1265) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.