Obowiązki JST związane z wprowadzeniem rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych - OpenLEX

Wilk Jakub, Obowiązki JST związane z wprowadzeniem rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki JST związane z wprowadzeniem rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Od 1.01.2024 r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do zamieszczania danych w prowadzonym przez Ministra Finansów rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówione zostały zmiany w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p., wprowadzone ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.k.k., które ustanawiają nowy obowiązek związany z udostępnianiem informacji o zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, a zatem także jednostki samorządu terytorialnego, umowach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX