§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1237) w załączniku nr 1 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2, w załączniku nr 2 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2 oraz w załączniku nr 3 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2 wyrazy "Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia" zastępuje się wyrazami "Centrum e-Zdrowia".