§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1766

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury(Dz. U. poz. 565) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.