Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.770

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 99 poz. 659) o dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarszów państwowych.

Na podstawie art. 5 ustęp ostatni ustaw z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 429, 430, 431) i art. 10 ustęp przedostatni i ostatni ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 436) zarządza się co następuje:
§  1. Począwszy od dnia 1 grudnia 1920 roku mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych podwyższa się:

w miejscowościach I klasy z 200 na 300, w miejscowościach II klasy ze 180 na 270, w miejscowościach klasy III ze 160 na 240, w miejscowościach klasy IV ze 140 na 210, wreszcie w miejscowościach klasy V ze 120 na 180.

§  2. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów ogłoszonego w Dzienniku Ustaw R. P. z d. 26 października 1920 r. № 99 poz. 659 z załącznikiem uchyla się.
§  3. Wysokość dodatków drożyźnianych przy zastosowaniu mnożnika ustalonego w § 1 rozporządzenia niniejszego równa się podwójnej wysokości kwot, wymienionych w tabelach, zawartych w załączniku № 7 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 1920 r. № 77 poz. 521).