Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.99.659

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1920 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 77, poz. 521) o dodatkach za wysługą lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Art.  1.

Na podstawie artykułu 5 ustęp ostatni ustaw z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 429, 430 i 431) i art. 10 ustęp przedostatni i ostatni ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 436) podwyższa się począwszy od dnia 1 października 1920 r. mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych dla I klasy miejscowości ze 150 na 200, dla II klasy ze 135 na 180, dla III klasy ze 120 na 160, dla IV klasy ze 105 na 140, wreszcie dla V klasy miejscowości z 90 na 120.

Art.  2.

Ustępy drugi i trzeci art. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 77, poz. 521) tudzież tabele cyfrowe załącznika № 7 do tego rozporządzenia uchyla się.

Wyniki otrzymane z pomnożenia procentów płacy zasadniczej, czyli mnożnych, ustalonych w odnośnych ustawach o uposażeniu przez mnożniki ustalone w art. 1 rozporządzenia niniejszego, a wykazujące dodatki drożyźniane w markach polskich przedstawione są w załączonej tabeli (vide załącznik).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

dodatków drożyźnianych dla klas miejscowości od I do V z uwzględnieniem grup rodzinnych.

A.

URZĘDNICY I NIŻSI FUNKCJONARJUSZE PAŃSTWOWI.

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni szkół akademickich otrzymują dodatek drożyźniany taki, jak urzędnicy IV, względnie V stopnia służbowego. Nauczyciele i dyrektorowie szkół średnich, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w średnich szkołach zawodowych i dyrektorowie wszystkich szkół zawodowych, inspektorowie szkolni i ich zastępcy, w końcu pomocnicy naukowi w szkołach akademickich otrzymują dodatek drożyźniany taki jak urzędnicy VI, VII, względnie VIII stopnia.

Nauczyciele szkół powszechnych i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych w niższych szkołach zawodowych - taki, jak urzędnicy VII, VIII, IX, X, względnie XI stopnia służbowego.

Instruktorowie w szkołach zawodowych pobierają dodatek drożyźniany taki, jak urzędnicy VIII względnie IX stopnia służbowego.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich:

1. Urzędnicy:

Stopień służbowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
I10.0009.0008.0007.0006.000
II9.0008.1007.2006.3005.400
III7.6006.8406.0805.3204.560
IV6.4005.7605.1204.4803.840
V5.7205.1484.5764.0043.432
VI5.0404.5364.0323.5283.024
VII4.1603.7443.3282.9122.496
VIII3.6403.2762.9122.5482.184
IX3.1502.8352.5202.2051.890
X2.5602.3042.0481.7921.536
XI2.0401.8361.6321.4281.224
XII1.8001.6201.4401.2601.080

Uwaga: Dla urzędników dawnej kategorji V-b wynosi dodatek drożyźniany w klasach miejscowości: I - 5400, II - 4860, III - 4320, IV - 3780, V - 3240 marek polskich.

2. Niżsi funkcjonariusze państwowi:

Stopień płacyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
11.4001.2601.120980840
21.6001.4401.2801.120960
31.7101.5391.3681.1971.026
41.9001.7101.5201.3301.140
51.9801.7821.5841.3861.188
62.0401.8361.6321.4281.224
72.2101.9891.7681.5471.326
82.2402.0161.7921.5681.344
92.5602.3042.0481.7921.536

3. Dodatek ten podwyższa się we wszystkich stopniach służbowych i we wszystkich stopniach płacy miesięcznej jednakowo o marek polskich:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Mała rodzina800720640560480
Średnia rodzina140012601120980840
Duża rodzina20001800160014001200

B.

SĘDZIOWIE 1 PROKURATOROWIE I APLIKANCI SĘDZIOWSCY

Dodatek drożyźniany wynosi miesięcznie w markach polskich:.

1. Sędziowie i prokuratorowie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni4.6004.1403 6803.2202.760
Mała rodzina5.4004.8604.3203.7803.240
Średnia rodzina6.0005.4004.8004.2003.600
Duża rodzina6.6005.9405.2804.6203.960

2. Aplikanci egzaminowani i asesorowie w b. dzielnicy pruskiej:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni3.6003.2402.8802.5202.160
Mała rodzina4.4003.9603.5203.0802.640
Średnia rodzina5.0004.5004.0003.5003.000
Duża rodzina5.6005.0404.4803.9203.360

3. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 1000 m k. polskich miesięcznie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni2.8002.5202.2401.9601.680
Mała rodzina3.6003.2402.8802.5202.160
Średnia rodzina4.2003.7803.3602.9402.520
Duża rodzina4.8004.3203.8403.3602.880

4. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 600 mk. polskich miesięcznie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni2.0001.8001.6001.4001.200
Mała rodzina2.8002.5202.2401.9601.680
Średnia rodzina3.4003.0502.7202.3802.040
Duża rodzina4.0003.6003.2002.8002.400

C.

PRACOWNICY KOLEJOWI.

Dodatek drożyźniany dla samotnych wynosi miesięcznie w markach polskich
Stopień płacyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
16.4005.7605.1204.4803.840
25.7205.1484.5764.0043.432
35.0404.5364.0323.5283.024
44.4804.0323.5843.1362.688
53.9003.5103.1202.7302.340
63.5203.1682.7162.3642.012
73.2302.9072.5842.2611.938
82.8802.6022,3142.0261.738
92.8002.5202.2401.9601.680
102.6002.3402.0801.8601.560
112.4002.1601.9201.6801.440
122.2001.9801.7601.5401.320
132.0001.8001.6001.4001.200
141.8001.6201.4401.2601.080
151.6001.4401.2801.120960

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia i duża rodzina) o stawki wymienione w pozycji A. p. 3 tabeli dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

D.

FUNKCJONARJUSZE POLICJI PAŃSTWOWEJ.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich
Policyjny stopień służbowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Funkcjonarjusze wyżsiI6.4005.7605.1204.4803.840
II6.3805.7425.1044.4643.828
III5.7205.1484.5764.0043.432
IV5.5204.9684.4163.8843.312
V5.0404.5364.0323.5283.024
VI4.4804.0323.5843.1362.688
VII4.2003.7803.3602.9402.520
VIII4.1603.7443.3282.9122.496
Funkcjonarjusze niżsi13.6103.2512.8882.5272.166
23.2302.9072.5842.2511.938
33.0002.7002.4002.1001.800
42.8002.5202.2401.9601.680

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia i duża rodzina) o stawki wymienione w poz. A punkt 3 tabeli dla urzędników i funkcjonarjuszów niższych.