Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 1929 r.
o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Utworzoną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 225) gminę wiejską Woronowo włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Lidzie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.