§ 2. - Zmiana okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.50.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1929 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.