Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. (Zb. Pr.-prusk. str. 253) i ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz. U. R. P. №93 poz. 520), obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Przepis § 4 pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. (Zb. Praw prusk. str. 259) zmienia się w ten sposób, że obowiązek opłacania podatku dochodowego w roku 1921-1922 rozpoczyna się przy dochodzie rocznym, ponad 11,500 mk., zaś w roku 1922 - 1923 ponad 180,000 mk.

Art.  2.

Do art. 6 dodać punkt 3a: "z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracą".

Wzmiankowane przy punkcie 4 liczby 1 do 3. zmienia się na 1 do 3a.

Przy wymiarze podatku od dochodów, wymienionych w punkcie 3a, osiągniętych w roku 1920, bierze się w rachubę:

przy dochodzie do 40,000 mk. włącznie -0,5,

ponad 40,000 do 100,000 mk.-0,6,

ponad 100,000 rnk.-0,7,

zaś w roku 1921-

przy dochodzie do 250,000 mk.-0,3,

ponad 250,000 do 1.000,000 mk.-0,4,

ponad 1.000,000 mk.-0,5,

części podatku, przypadającego według taryfy § 17,

Art.  3.

Wysokość potrącalnych składek i premji (§ 8 część II punkt 3 i 4 powołanej ustawy) pod wyższa się w roku 1921-1922 na 2,000 mk., w roku 1922-1923 - na 20,000 mk.

Art.  4.

Do § 17 wstawia się na rok 1922-1923 następującą taryfę:

L.P.

Wysokość dochodu w tysiącach marek

Stopa procentowa

Podatek w tysiącach marek

1

180- 200

0,5

1

200- 220

0,51

1,12

3

220- 240

0,52

1,25

4

240- 250

0,53

1,38

5

260- 280

0,54

1,51

6

280- 300

0,55

1,65

7

300- 340

0,56

1,9

8

340- 380

0,57

2,17

9

380- 420

0,58

2,44

10

420- 450

0,59

2,71

11

460- 500

0,6

3

12

500- 550

0,62

3,41

13

550- 600

0,64

3,84

14

600- 650

0,66

4,29

15

650- 700

0,68

4,76

16

700- 750

0,7

5,25

17

750- 800

0,72

5,76

18

800- 850

0,74

6,29

19

850- 900

0,76

6,84

20

900- 950

0,78

7,41

21

950-1.000

0,8

8

22

1.000-1.100

0,84

9,24

23

1.100-1.200

0,88

10,56

24

1.200-1.300

0,92

11,96

25

1.300-1.400

0,96

13,44

26

1.400-1.500

1

15

27

1.500-1.600

1,1

17,6

28

1.600-1.700

1,2

20,4

29

1.700-1.800

1,3

23,4

30

1.800-1.900

1.4

28,6

31

1.900-2.000

1,5

30

32

2.000-2.100

1,6

33,6

33

2.100-2.200

1,7

37,4

34

2.200-2.300

1,8

41,4

35

2.300-2.400

1,9

45,6

35

2.400-2.500

2

50

37

2.500-2.600

2,1

54,6

38

2.600-2.700

2,2

59,4

39

2.700-2.800

2,3

64,4

40

2.800-2.900

2,4

69,6

41

2.500-3.000

2,5

75

42

3.000-3.200

2,8

89,6

43

3.200-3.400

3,1

105,4

44

3.400-3.600

3,4

122,4

45

3.600-3.800

3,7

140,6

46

3.800-4.000

4

160

47

4.000-4.200

4,3

180,6

48

4.200-4.400

4,6

202,4

49

4.400-4.600

4,9

225,4

50

4.600-4.800

5,2

249,6

51

4.800-5.000

5,5

275

52

5.000-5.200

5,8

301,6

53

5.200-5.400

6,1

329,4

54

5.400-5.600

6,4

358,4

55

5.600-5.800

6,7

388,6

56

5.800-6.000

7

420

57

6.000-6.200

7,4

458,8

58

6.200-6.400

7,7

492,8

59

6.400- 6.600

8,1

534,6

60

6.600- 6.800

8,4

571,2

61

6.800- 7.000

8,8

616

62

7.000- 7.200

9,1

655,2

63

7.200- 7.400

9,5

703

64

7.400- 7.600

9,8

7443

65

7.600- 7.800

10,2

795,6

66

7.800- 8.000

10,5

840

67

8.000- 8.200

10,9

893,8

68

8.200- 8.400

11,2

940,8

69

8.400- 8.600

11,6

997,6

70

8.600- 8.800

11,9

1.047,2

71

8.800- 9.000

12,2

1.098

72

9.000- 9.200

12,6

1.159,2

73

9.200- 9.400

12,9

1.212,6

74

9.400- 9.600

13,3

1.276,8

75

9.600- 9.800

13,6

1.332,8

76

9.300-10.000

14

1.400

77

10.000-10.200

14,3

1.458,6

78

10.200-10.400

14,6

1.518,4

79

10.400-10.600

14,9

1.579,4

80

10.600-10.800

15,2

1.641,6

81

10.800-11.000

15,5

1.705

82

11.000-11.200

15,8

1.769,6

83

11.200-11.400

16,1

1.835,4

84

11.400-11.600

16,3

1.890,8

85

11.600-11.800

16,5

1.947

86

11.800-12.000

16,7

2.004

87

12.000-12.200

16,9

2.061,8

88

12.200-12.400

17,1

2.120,4

89

12.400-12.600

173-

2.179,8

90

12.600-12.800

17,5

2.240

91

12.800-13.000

17,7

2.301

92

13.000-13.200

17,9

2.362,3

93

13.200-13.400

18,1

2.425,4

94

13.400-13.600

18,3

2.488,8

95

13.600-13.800

18,5

2.553

96

13.800-14.000

18,7

2.618

97

14.000-14.200

18,9

2.683,6

98

14.200-14.400

19,1

2.750,4

99

14.400-14.600

19,3

2.817,8

100

14.600-14.800

19,5

2886

101

14.800-15.000

19,7

2955

102

15.000-15.200

19,9

3.024,8

103

15.200-15.400

20,1

3.095,4

104

18.400-15.600

203

3.166,8

105

15.600-15.800

20,5

3.239

106

15.800-16.000

20,7

3.312

107

16.000-16.200

20,9

3.385,8

108

16.200-16.400

21,2

3.476,8

109

16.400-16.600

21,4

3.552,4

110

16.600-16.800

21,6

3.628,8

111

16.800-17.000

21,8

3.706

112

17.000-17.200

22

3.784

113

17.200-17.400

22,2

3.862,8

114

17.400-17.600

22,4

3.942,4

115

17.600-17.800

22,6

4.022,8

116

17.800-18.000

22,8

4.104

117

18.000-18.200

23

4.186

118

18.200-18.400

23,2

4.268,8

119

18.400-18.600

23,4

4.352,4

120

18.600-18.800

23,6

4.436,8

121

18.800-19.000

23,8

4.522

122

19.000-19.200

24

4.608

123

19.200-19.400

24,25

4.704,5

124

19.400-19.600

24,5

4.802

125

19.600-19.800

24,75

4.900,5

126

19.800-20.000

25

5.000

Przy dochodzie ponad 20.000.000 mk. podatek wynosi 5.000.000 mk. i oprócz tego 50.000 mk. od każdych pełnych 200.000 mk. ponad 20.000.000 mk.

Do podatku dolicza się ponadto, o ile chodzi o dochody osób fizycznych:

Ponad

20.000.000

mk.

do

30.000.000

mk.

-

1%

"

30.000.000

"

"

40.000.000

"

-

2%

"

40.000.000

"

"

50.000.000

"

-

3%

"

50.000.000

"

"

60.000.000

"

-

4%

"

60.000.000

"

"

75.000.000

"

-

5%

"

75.000.000

"

"

90.000.000

"

-

6%

"

90.000.000

"

"

120.000.000

"

-

7%

"

120.000.000

"

"

150.000.000

"

-

8%

"

150.000.000

"

"

200.000.000

"

-

9%

"

200.000.000

"

-

10%

od całego podlegającego podatkowi dochodu.

Art.  5.

Od spółek, wymienionych w § 18, pobiera się w roku 1922-1923 stawki o jeden stopień wyższe, niż wymienione w § 17.

Art.  6.

Granice dochodu, określone w § 19 i 20 ustawy z dnia 19 czerwca 1906 r. w brzmieniu, ustalonem pruską ustawą z dnia 26 maja 1909 r. (Zb. Pr. prusk. str. 349), uzasadniające ulgi podatkowe, podwyższa się z kwoty 6,500 mk. w r. 1921 - 1922 na 24,000 mk., w r. 1922-1923 na 1.000,000 mk., z kwoty 9,500 mk. w r. 1921 -1922 na 24,000 mk., w r. 1922 - 1923 na 1.000,000 mk., zaś z kwoty 12,500 mk. w r. 1921-1922 na 50,000 mk., w roku 1922-1923 na 1.500,000 mk.

Art.  7.

Kwotę 3,000 mk., wyszczególnioną w ust. 1 § 25, w § 33, w ust. 2 § 36, w ust. 2 § 42, W punkcie 1 i 2 ust. 1 i w ust. II § 43, tudzież w ust. 1 § 70- podwyższa się w r. 1922-1923 na 500,000 mk.

Art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1919 roku w przedmiocie zmiany niektórych postanowień pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r., obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 98 poz. 520), zmienia się w ten sposób, że zamiast sumy 4,000 mk. wstawia się na rok 1922-1923 500,000 mk.

Kary, przewidziane za przewinienia w art. 3 i 4 tejże samej ustawy, podnosi się. 10-krotnie.

Art.  8.

Ustęp 1 § 79 otrzymuje brzmienie następujące: "Za podstawą wymiaru podatków I ciężarów, nakładanych przez samorządowe i inne publiczne związki według stawek podatku dochodowego, mają służyć stawki podatku dochodowego z § 17 i 18 powołanej ustawy pruskiej, zaś w r. 1922 - 1923 oblicza się przy rocznym dochodzie:

dodatek samorządowy w kwocie:

do

84,000 mk.

120

mk.

ponad

84,000 - 132,000 mk.

240

mk

"

132,000 - 180,000 mk.

400

mk.

Art.  9.

Do państwowego podatku dochodowego za rok 1922 - 1923 mogą być nałożone dodatki na rzecz gmin i związków komunalnych, z tem jednak ograniczeniem, że łączna suma podatku państwowego i dodatków nie może przewyższać przy dochodzie podatkowym do stopnia 21 włącznie 4%, do stopnia 41-8%, do stopnia 51-40%, do stopnia 76 - 20%, 101 - 30%, powyżej stopnia 101 - 40% dochodu podatkowego płatnika.

Art.  10.

Z wpływów państwowego podatku dochodowego za rok 1922 - 1923 pobierają gminy i związki komunalne 30%.

Art.  11.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  12.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1921 roku,