Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.520

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1919 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. obowiązującej w b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  1.

Część pierwszą ustępu 4 § 23 pruskiej ustawy o podatku dochodowym zmienia się w ten sposób, że obowiązek udzielania wiadomości, wymaganych w tym ustępie, obciąża pracodawców, niezależnie od sumy dochodów zatrudnionych przez nich pracowników.

Art.  2. 1

W ustępie 1 § 25, w § 33, w ustępie 2 § 36, w ustępie 2 § 42, w punkcie 1 i 2 ustępu 1 i w ustępie 2 § 43, w ustępie 1 § 70 sumę "3.000 marek" zmienia się na sumę "500,000".

Art.  3. 2

Grzywnę, przewidzianą w ustępie 1 § 72, należy wymierzać w wysokości cztero do dziesięciokrotnej kwoty podatku uszczuplonego albo zatajonego. Grzywna ta jednak nie może wynosić mniej, niż 200 marek. W wyjątkowych wypadkach obok grzywny może być wymierzona kara więzienia do jednego roku. Grzywnę, przewidzianą w ustępie 2 § 72, określa się zamiast "20 do 100 marek" - od 50 do 300 marek.

Art.  4. 3

Grzywnę, przewidzianą w ustępie 1 § 74, określa się zamiast "do 300 marek" - od 100 do 10.000 marek.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.33.266) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1922 r.
2 Kary przewidziane w niniejszym artykule zostały podwyższone dziesięciokrotnie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.33.266) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1922 r.
3 Kara przewidziana w niniejszym artykule została podwyższona dziesięciokrotnie, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz.U.22.33.266) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1922 r.