Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 5 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany kompetencji terytorjalnej niektórych powiatowych urzędów ziemskich.

Na mocy art. 3 lit. f i 21 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) zarządza się; co następuje:
§  1. Znosi się powiatowe urzędy ziemskie w Radzyminie, Grodzisku, Sochaczewie, Słupcy, Włoszczowie Brzezinach, Gostyninie, Sejnach, Kosowie, Nadwornej, Kolbuszowie i Drohobyczu.
§  2. Wtacza się do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego:
wWarszawie-pow.Radzymiński
"Skierniewicach-"Błoński (Grodzisk)
"Łowiczu-"Sochaczewski
"Koninie-"Słupecki
"Kielcach-"Włoszczowski
"Lodzi-"Brzeziński
"Kutnie-"Gostyński
"Suwałkach-"Sejneński
"Kołomyi-"Kosowski i Peczeniżyński
"Stanisławowie-"Nadworniański i Bohorodczański
"Rzeszowie-"Kolbuszowski
"Samborze-"Drohobycki
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1-ym stycznia 1922 roku.