Zmiana granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1926 r.
o zmianie granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z d. 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) oraz na mocy art. 1 i 4 ustawy z d. 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Gminę Derewna wyłącza się z powiatu wołożyńskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Subotniki, Iwje, Lipniszki, Siedlisko wyłącza się z powiatu wołożyńskiego a włącza się do powiatu lidzkiego; gminy: Pierszaje, Iwieniec, Wołma wyłącza się z powiatu stołpeckiego i włącza się do powiatu wołożyńskiego; gminę Jeremicze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Mir, Żuchowicze wyłącza się z powiatu nieświeskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminę Horodyszcze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego a włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Mołczadź, Dobromyśl z osiedlami Mogilica, Czemioty, Józefówka, Domanowo, Gnojno, Dobryniewo z gminy Byteń, wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Dworzec, Zdzięcioł wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu nowogródzkiego.
Gminę Pacowszczyzna w powiecie słonimskim rozwiązuje się, a wchodzące w jej skład obszary dzieli się pomiędzy sąsiednie gminy w sposób następujący: gromady Nowosiółki i Ruda Jaworska włącza się do gminy Kozłowszczyzna w powiecie słonimskim; gromady Pogire, Aleksandrowicze, Zyborty, Rzepiszcze, Dąbrówka, Łudzicze, Sieratowszczyzna, Strzała, Krahle, Girycze, Chwiniewicze włącza się do gminy Zdzięcioł w powiecie nowogródzkim, a gromady Kołpińskie i Nahorodowicze do gminy Bielica w powiecie lidzkim.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.