§ 1. - Zmiana granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1926 r.
§  1.
Gminę Derewna wyłącza się z powiatu wołożyńskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Subotniki, Iwje, Lipniszki, Siedlisko wyłącza się z powiatu wołożyńskiego a włącza się do powiatu lidzkiego; gminy: Pierszaje, Iwieniec, Wołma wyłącza się z powiatu stołpeckiego i włącza się do powiatu wołożyńskiego; gminę Jeremicze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminy: Mir, Żuchowicze wyłącza się z powiatu nieświeskiego i włącza się do powiatu stołpeckiego; gminę Horodyszcze wyłącza się z powiatu nowogródzkiego a włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Mołczadź, Dobromyśl z osiedlami Mogilica, Czemioty, Józefówka, Domanowo, Gnojno, Dobryniewo z gminy Byteń, wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu baranowickiego; gminy: Dworzec, Zdzięcioł wyłącza się z powiatu słonimskiego i włącza się do powiatu nowogródzkiego.