§ 4. - Zmiana granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1926 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.