Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.4.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 8 stycznia 1920 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 392) o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich, oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.

Art.  1.

Art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 65 poz. 392) ma na przyszłość opiewać jak następuje.

Nadzwyczajny dodatek drożyźniany będzie wypłacany miesięcznie i wynosi od dotychczas pobieranych emerytur, pensji wdowich i sierocych, jakoteż darów z łaski, bez dodatków drożyźnianych i kwartalnych w rocznej kwocie:

a) dla emerytów, wdów i sierot, przebywających na obszarze Państwa, gdzie dodatki drożyźniane były już przyznawane:
dowłącznie400koron200%
""600"100%
""1000"75%
""2000"50%
wyżej2000"20%
b) dla emerytów, wdów i sierot, przebywających na obszarze Państwa, gdzie dodatki drożyźniane nie były dotąd przyznawane:
dowłącznie200marek250%
""300"200%
""600"150%
""1000"100%
""2000"70%
wyżej2000"30%
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.