Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1920 r.
zmieniająca przepis art. 3-go ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z r. 1831 i 1863 (Dz. Pr. 1919 r. № 65 poz. 397).

Art.  1.

Art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów z 1831 i 1863 r. (Dz. Pr. 1919 r. № 65 poz. 397) otrzymuje brzmienie następujące:

"Wdowy po weteranach, które weszły w związki małżeńskie przed wejściem w życie ustawy, z 2 sierpnia 1919 r., mają na czas wdowieństwa prawo do pensji dożywotniej ze Skarbu Państwa w wysokości połowy pensji do jakiej miałby prawo mąż, pozostający przy życiu".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.