Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 18 maja 1921 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 24 września 1920 roku o uchylaniu uchwal spółek drobnych rolników, utworzonych na podstawie statutu Banku Włościańskiego.

Na mocy art. 3 punkt g i art. 16 punkt c ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 70 poz. 461) zarządzam co następuje;
§  1. Rozporządzenie z dn. 24 września 1920 r. o uchylaniu uchwał spółek drobnych rolników, utworzonych na podstawie statutu Banku Włościańskiego (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 97 poz. 642) zmienia się w ten sposób, iż w art. 2 w miejsce słów "wskazane w art. 1 niniejszego rozporządzenia" umieszcza się słowa "dotyczące przymusowego usunięcia członka przez spółkę za niepłacenie rat bankowych".
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem jego ogłoszenia i ma zastosowanie również do tych spraw, które nie zostały jeszcze załatwione przez Zarząd Likwidacyjny, zgodnie z rozporządzeniem z dn. 24 września 1920 r.